Tussen een woonwijk en een bedrijventerrein is een nieuw park aangelegd, dat uit twee delen bestaat. Zo is er een deel waar (fruit)bomen, oeverbegroeiing en wandel- en fietspaden worden aangelegd. Het andere deel is een natuurspeelplek voor kinderen vanaf negen jaar. Een speelpark waar kinderen hun eigen spel kunnen maken, met zand, water, bomen. Waar kinderen kikkervisjes kunnen vangen, hutten bouwen, schaatsen in de winter, van boomstronk naar boomstronk kunnen springen.

“Sexy natuurspeelpark”

details speelpark